O MNĚ

Jmenuji se Veronika Prosová a jsem klinická logopedka. Pocházím z Karviné, kde jsem vystudovala střední zdravotnickou školu a poté mnoho let pracovala jako zdravotní sestra. Tato profese mě mnoho naučila a své zkušenosti a poznatky z této oblasti zdravotnictví tak uplatňuji dodnes.

Studium logopedie mě vždy lákalo. Po absolvování bakalářského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem pokračovala ve studiu magisterského studijního programu speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Po ukončení studia jsem začala pracovat v ambulanci klinické logopedie na pozici logopedka ve zdravotnictví, kde jsem se věnovala především dětské klientele. Ve stejném roce jsem zahájila postgraduální studium v oboru klinická logopedie, které jsem úspěšně zakončila atestační zkouškou. Během specializačního vzdělávání jsem změnila pracoviště, tentokrát Lázně Darkov, a.s., abych získala nové zkušenosti v péči o dospělé klienty především s neurogenními poruchami řeči. V současné době pracuji na zkrácený úvazek v LDN v Městské nemocnici Ostrava, kde se věnuji především seniorům.

Logopedie je krásný a zajímavý obor s velmi širokým spektrem obtíží. Baví mě jeho rozmanitost a různorodost klientů, to však vyžaduje mj. dostatečnou odbornou erudici.  Jako klinická logopedka se stále vzdělávám a své znalosti rozšiřuji, abych svým klientům poskytovala co nejkvalitnější péči.  Jsem nositelem zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K-3 a řádným členem Asociace klinických logopedů (AKL ČR).

ODBORNÝ PROFIL

Specializační příprava

2020

Atestační zkouška v oboru klinická logopedie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

2016-2020

Specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie

Profesní zkušenosti

Červen 2024 - doposud

Ambulance klinické logopedie, Mgr. Veronika Prosová, Ostrava – vlastní logopedická praxe

Září 2021 - doposud

Městská nemocnice Ostrava, LDN – klinická logopedka

Březen 2018 - srpen 2021

Lázně Darkov, a.s., Karviná – klinická logopedka, logopedka ve zdravotnictví

Květen 2016 - únor 2018

Ambulance klinické logopedie, Mgr. T. Vojtásková, Havířov – logopedka ve zdravotnictví

2002 - 2016

NsP Karviná, FNsP Ostrava, FN Motol, KHN, a.s. – zdravotní sestra

Vysokoškolské vzdělání

2014

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, magisterské studium v oboru speciální pedagogika

2009

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, bakalářské studium v oboru speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

ABSOLVOVANÉ KURZY v rámci postgraduálního vzdělávání

2024

Senzomotorická a orofaciálna stimulácia, Adelaida Fabiánová, Brno (AKL ČR)

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – základní kurz, Praha (Iniciativa Elkonin z.ú)

Postavení zubů – celotělový a neurofunkční pohled, Ingrid Diepolder, Praha (AKL ČR)

2023

Certifikovaný kurz MZ ČR – Základní kurz Bazální stimulace, Brno (INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA)

XXX. konference AKL ČR – Poruchy artikulace, Praha

Myofunkční poruchy, Nina Foster, Praha (AKL ČR)

2022

Certifikovaný kurz MZ ČR – Facilitačně systémová terapie a Lurijova neuropsychologická škola, Mgr. et Mgr. V. Mikešová, Přerov

2019

Získané dysartie, Praha (AKL ČR)

Koktavost, Breptavost I., II., Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Testy v klinické logopedii, Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Afaziologie A – základy klinické afaziologie, Brno (AKL ČR)

Afaziologie B – kognitivně neuropsychologický přístup, Brno (AKL ČR)

2018

Neurogenní poruchy řeči u dospělých, Brno (AKL ČR)

Specializační kurz v klinické logopedii – specializační výcvik, Praha (IPVZ)

Klinická neurologie pro klinické logopedy, Brno (AKL ČR )

Hlas, Praha (AKL ČR)

Funkční poruchy hlasu, Praha (IPVZ)

Myofunkční terapie, Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Poruchy polykání, Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

2017

Dyslalie, Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Palatolalie, Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Vady a poruchy sluchu, Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Vývojová dysfázie, Brno (Soukromá klinika LOGO s.r.o.)

Specializační kurz v klinické logopedii – základní kmen, Praha, IPVZ

ABSOLVOVANÉ STÁŽE

2020

VFN Praha, Foniatrická klinika

2019

Ambulance klinické logopedie KlinLog s.r.o., ambulance ORL a FONIATRIE Healthcom s.r.o., Praha

2018

Nemocnice Nový Jičín (neurologické odd., LDN Vítkov)

2017

Klinická logopedie – Jirousková s.r.o., Ostrava

ORL, Audiologie a Foniatrie s.r.o., MUDr. Skeřilová, Ostrava