PRVNÍ NÁVŠTĚVA

Objednat se můžete na telefonním čísle +420 733 663 860.

Objednané termíny jsou závazné. V případě, že se na daný termín nemůžete dostavit, prosíme o jeho zrušení co nejdříve, abychom jej mohli nabídnout jiným klientům.

 

S sebou si přineste:

  • zprávy z jiných odborných vyšetření, které mohou být významné pro přesnější logopedickou diagnostiku (ORL, foniatrie, klinická psychologie, psychiatrie, zprávy ze speciálně-pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny, propouštěcí zprávy z nemocnice aj.),
  • platbu v hotovosti dle platného ceníku (platební karty nepřijímáme),
  • žádanku od lékaře či kartu pojištěnce ZP nepotřebujeme, nejsme smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven.

Jak se k nám dostanete?

Ambulance se nachází na ul. Štramberská 2871/47 v Ostravě – Hulváky. Najdete nás ve 3. NP administrativní budovy v nově zrekonstruovaném zdravotním středisku. Od schodiště nebo výtahu se dáte vlevo a projdete dlouhou chodbou. Čekárna je poslední místností vpravo. Prostory v budově jsou bezbariérové. Parkovat lze na prostorném bezplatném parkovišti před budovou. V suterénu i dalších částech budovy stále probíhají menší stavební úpravy. V přízemí je v dohledné době plánováno otevření menší kavárny.

 

Jak probíhá první setkání?

Na vstupní logopedické vyšetření je vyhraněn čas 60 minut. Během návštěvy probíhá nejdříve vzájemné seznámení a následně komplexní diagnostika, jejímž cílem je co nejpřesnější zhodnocení aktuálního stavu klienta, stanovení diagnózy a následně sestavení logopedického plánu. Vyš. je vždy přizpůsobeno věku a individuálním potřebám klienta. U dětí probíhá zpravidla formou hry.

Během první návštěvy získáte mnoho informací, rad či konkrétních doporučení, popř. vhodné materiály k procvičování.

Po každém vstupním vyš. klinický logoped zpracovává logopedickou zprávu, která je následně předána klientovi či zákonnému zástupci.