CENÍK LOGOPEDICKÉ PÉČE

Ambulance není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Logopedická péče je hrazena formou přímé úhrady klientem.
Platbu přijímáme pouze v hotovosti. Platba platební kartou není možná.
Aktuální ceník je platný od 1. června 2024.

Vstupní logopedické vyšetření

Doba trvání 60 min., zahrnuje úvodní rozhovor, podrobný anamnestický dotazník, logopedickou diagnostiku, sestavení individuálního plánu terapie, vypracování odborné zprávy

1 200 Kč

Individuální logopedická terapie 

Doba trvání 30 min.

500 Kč

Individuální logopedická terapie 

Doba trvání 45 min.

700 Kč

Logopedické vyšetření 

Vystavení zprávy pro  uchazeče na SŠ, VŠ

400 Kč

Vypracování logopedické zprávy

Na vlastní žádost klienta/zákonného zástupce

400 Kč